شبکه : از به هم پیوستن چند کامپیوتر به یکدیگر و برقراری ارتباط بین آنها یک شبکه تشکیل می گردد.

Lan : به شبکه محلی که در آن کامپیوتر ها نزدیک به هم بوده و ارتباط آنها از طریق Hub , Switch یا

Intranet و Internet : منظور از اینترانت همان شبکه جهانی اینترنت است که در محیط بسته (Lan) پیاده

Wireless باشد اطلاق می شود.

سازی شده و با دنیای خارج از آن ارتباطی ندارد.

پروتکل: عبارتست از قراردادی که تعدادی کامپیوتر طبق آن با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و به تبادل

TCP/IP : یک پروتکل جامع در اینترنت بوده و تمام کامپیوترهایی که با اینترنت کار می کنند از آن تبعیت می

IP Address : در اینترنت هر کامپیوتر دارای یک آدرس IP است. هر IP متشکل از ۴ عدد بوده که با یک

نقطه ازهم جدا می شوند. ( مثل ۲۱۷٫۲۱۹٫۱۷۵٫۱۱ ) هر کدام از این اعداد حداکثر می توانند ۲۵۴ باشند. هر

IP دارای یک Mask می باشد که از روی آن می توان تعداد IP های یک شبکه محلی را تشخیص داد.

اطلاعات می پردازند.

Valid IP : به IPهایی گفته می شود که در اینترنت معتبر بوده و قابل شناسایی باشند.

دوربین مداربسته تحت شبکه

پی دی اف آموزشی

پی دی اف آموزشی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.