اجرای پروژه های مداربسته

در کشورهای پيشرفته امروز از دو ربينهای ديجيتالی در موارد مختلف استفادهای بهينه به عمل می آيد، منازل مسکونی، برجها، مراکز خريد، فروشگاههای بزرگ، فرهنگسراها، بانکها ،  سفارتخانه ها، جواهر فروشيها، نهادهای دولتی، رستورانها، مراکز  تفريحی و ورزشی، بيمارستانها، مهدهای کودک، دانشکاهها، تئاتر ، مدارس، سانسهای سينما  و دهها مکان ديگر، که متاسفانه بدليل نا آشنائی با اين محصولات در کشورها هنوز بخوبی شناخته شده نيستند .
دوربينهای ما از فن آوری روز دنيا و محصول کشور کره و ژاپن است که این دو کشور در صادرات اين نوع محصولات به سرتاسردنيا بسيار موفق بوده اند.
انواع مختلف انها (بی سيم وبا سيم) در ابعاد و اندازه های متنوع و کاربری تخصصی آن به کاربران اين اجازه را می دهد تا بهتر بتوانند در موارد دلخواه ازآنها استفاده کنند .

با نصب دستگاههای STANDALON E ، DVR می توانيد ازموقعيت تمام دوربينهای نصب شده در مکانهای مختلف همه بخشهای مورد نظررا برروی يک صفحه مانيتورهمزمان مشاهده کنيد .
شرکتهائی که کارخانه آنها با فاصله زيادی از دفتر مرکزی قرار دارند می توانند با يک تماس تلفنی (بدون استفاده از اينترنت) هر لحظه که بخواهند تمام مراحل توليد و يا قسمتهائی که دوربين در انجا نصب شده را دقيقا کنترل و به کارمندان دستورات لازم را بدهند.

بعضی از انواع دوربينها با گرمای60 درجه بالای صفر و در سرمای 40 درجه زيرصفر با بکارگيری از سيستم های خنک کننده و گرم کننده داخل آنها اين امکان را به شما می دهد که در هروضعيت جوی از محيط دلخواهتان مراقبت کنيد .
_ شما می توانيد زنگهای خطر، زنگهای خبر دهنده، دود و آتش سوزی و تمام دوربينها را به دستگاه DVR متصل نمائيد تا در زمان حادثه دوربينها خودکار محلهای آسيب ديده را برای شما زوم نمايد .
_ ضبط تصوير بر روی دستگاههای ويدئوئی تا960ساعت و قابليت اتصال به مانيتور و دستگاه پرينتر مزيت های اين دستگاههاست.